DC-727-1 
DC-727-1白色

 
 

  • 型號 : DC-727-1
  • 品名 : 浴櫃,不含面盆及龍頭
  • 規格 : 單門外開
  • 尺寸 : 495x380x550mm
  • 面盆 : 瓷盆 ( TOTO LW727GUR )
  • 龍頭 : 單孔混合
  • 浴櫃 : 白色亮面烤漆 / 黑色亮面烤漆 ( 台灣南亞防水板材 )
  • 產地 : 台灣   
DC-727-1白色
 
DC-727-1(黑色)_M
 
   DC-727-1 白色
 DC-727-1 黑色
 DC-727-1 尺寸圖
   
DC-727-1_mm